Angličtinář roku a Best in English

Best In English

Letos, se již po sedmé uskutečnila online soutěž pro studenty středních škol a gymnázií, při které si studenti mohli ověřit své jazykové dovednosti. V tomto ročníku dostali žáci počtvrté možnost změřit své síly, resp. znalosti i se studenty ze zahraničí. Angličtinář roku je po třetí v zahraničí organizován pod názvem Best in English. Test, sestavený na úrovni B1-C1 dle evropského referenčního rámce, probíhá online. Jeho součástí je gramatika, poslech a orientace v textu. Test trvá přesně 60 min. od jeho přihlášení a po jeho odeslání se student okamžitě dozví své dosažené výsledky.

Význam soutěže?

 • možnost porovnání se s ostatními školami v rámci ČR a v Evropě
 • velmi dobrá zkušenost pro studenty (možnost srovnání s ostatními studenty)
 • motivace pro šikovné angličtináře
 • po vyhlášení soutěže možnost využití testu jako výukového materiálu v hodinách AJ
 • neplatí se žádný účastnický poplatek – soutěž je zcela zdarma!

15 107
studentů

683
škol

28
zemí

Připravuje se
další kolo

Počet studentů za danou zemi

Počet studentů za danou zemi

Počet škol za danou zemi

Počet škol za danou zemi

Němčinář roku a Best in Deutsch

Best In Deutsch

Best In Deutsch je soutěž pro studenty středních škol a gymnázií ve věku 15-19 let. Soutěž probíhá ve stanovený den online po celé Evropě.

Čtvrtý ročník soutěže proběhl na podzim 23.11.2016. Zcela poprvé se uskutečnil v mezinárodním měřítku pod názvem Best In Deutsch.

O soutěži

 • úroveň B1-B2 dle evropského referenčního rámce
 • obsahuje gramatiku, poslech a orientaci v textu
 • trvá přesně 60 min. od přihlášení do testu, student má možnost ukončit test dříve
 • čas se začne odpočítávat od doby přihlášení se do testu
 • studentovi se zobrazí dosažené výsledky (body a čas) po ukončení testu
 • vyhrává student s nejvýše dosaženými body
 • v případě stejného počtu bodů u dvou a více studentů rozhoduje kratší čas