Angličtinář roku a Best in English

Best In English

Letos, se již po osmé uskutečnila online soutěž pro studenty středních škol a gymnázií, při které si studenti mohli ověřit své jazykové dovednosti. V tomto ročníku dostali žáci popáté možnost změřit své síly, resp. znalosti i se studenty ze zahraničí. Angličtinář roku je po čtvrté v zahraničí organizován pod názvem Best in English. Test, sestavený na úrovni B1-C1 dle evropského referenčního rámce, probíhá online. Jeho součástí je gramatika, poslech a orientace v textu. Test trvá přesně 60 min. od jeho přihlášení a po jeho odeslání se student okamžitě dozví své dosažené výsledky.

Význam soutěže?

 • možnost porovnání se s ostatními školami v rámci ČR a v Evropě
 • velmi dobrá zkušenost pro studenty (možnost srovnání s ostatními studenty)
 • motivace pro šikovné angličtináře
 • po vyhlášení soutěže možnost využití testu jako výukového materiálu v hodinách AJ
 • neplatí se žádný účastnický poplatek – soutěž je zcela zdarma!

21 110
studentů

922
škol

30
zemí

Připravuje se
další kolo

Počet studentů za danou zemi - TOP 10 zemí

Počet studentů za danou zemi

Počet studentů za danou zemi - další země

Počet studentů za danou zemi

Počet škol za danou zemi - TOP 7

Počet škol za danou zemi

Počet škol za danou zemi - další země

Počet škol za danou zemi

Němčinář roku a Best in Deutsch

Best In Deutsch

Best In Deutsch je soutěž pro studenty středních škol a gymnázií ve věku 15-19 let. Soutěž probíhá ve stanovený den online po celé Evropě.

Pátý ročník soutěže proběhl v listopadu 2018. Mezinárodně je soutěž známá pod názvem Best In Deutsch.

O soutěži

 • úroveň B1-B2 dle evropského referenčního rámce
 • obsahuje gramatiku, poslech a orientaci v textu
 • trvá přesně 60 min. od přihlášení do testu, student má možnost ukončit test dříve
 • čas se začne odpočítávat od doby přihlášení se do testu
 • studentovi se zobrazí dosažené výsledky (body a čas) po ukončení testu
 • vyhrává student s nejvýše dosaženými body
 • v případě stejného počtu bodů u dvou a více studentů rozhoduje kratší čas

Počet studentů za danou zemi

Počet studentů za danou zemi

Počet škol za danou zemi

Počet škol za danou zemi