Co je kariérní den obecně a co zahrnuje?

 • studenti 3-4tých ročníků SŠ mají možnost vyzkoušet si přijímací pohovor se skutečnou firmou
 • zajímavá škála pracovních pozic (IT, marketing, obchod a služby, administrativa)
 • posouzení životopisu a motivačního dopisu
 • informace o možnostech studia v zahraničí
 • možnost získání práce nebo pracovní stáže
 • přednášky, workshopy, diskuse, kariérní poradenství

Hlavní myšlenka spočívá v tom, že si studenti středních škol vyzkouší pracovní pohovor nanečisto, získají zpětnou vazbu a budou tak lépe připraveni na realitu pracovního trhu.  Firmy dorazí přímo do školy a studenti mají mít možnost si vyzkoušet skutečný pohovor. Firmy vyvěsí pracovní pozice v různých oborech několik týdnů před samotnou akcí. Studenti se pak budou online hlásit na publikované "virtuální pozice" (některé mohou být i reálné) a zašlou dopředu životopis (AJ+CZ) s motivačním dopisem. Každý student si projde výběrovým řízením, konzultací životopisu a motivačního dopisu.

Uskutečněné Kariérní dny:

 • 06/2017 - SPŠ Prosek Praha
 • 04/2018 - Obchodní akademie Heroldovy sady Praha
 • 06/2018 - SPŠ Prosek Praha - reference zde
 • 1/2019 - Gymnázium Děčín - recenze zde
 • 2/2019 - Obchodní akademie Tábor - recenze zde
 • 04/2019 - Obchodní akademie Heroldovy sady Praha
 • 04/2019 - SPŠ Prosek Praha
 • 04/2021 - Obchodní akademie Heroldovy sady Praha - proběhlo Online
 • 04/2021 - SPŠ Prosek Praha - proběhlo Online
 • 10/2021 - Gymnázium Děčín

Harmonogram akce:

 • 8:30 - zahájení, představení firem a prezentace
 • 9:30 - pohovory a assessment centra
 • 13:30 - zpětná vazba uchazečům
 • 14:00 - ukončení akce
 • v mezičase probíhají semináře, workshopy, prezentace...

Hlavním partnerem KD je Československá obchodní banka.

Reference od partnerů:

Efaflex - CZ s.r.o.

Velmi rádi jsme se do projektu zapojili. Z personálního pohledu a dalšího rozvoje studentů vidím jako velmi přínosné přiblížit realitu přijímacích pohovorů v konkrétních firmách. Realizaci v podobě krátkých a inspirativních setkání s jednotlivými studenty nebo skupinová podoba assessment centra byla dobrou variantou.

MILAN ŠMÍD

Vedoucí personálního útvaru | HR manager

EFAFLEX – CZ s.r.o.

ČSOB

Kariérní dny s Czech-usem, resp. Institutem rozvoje kompetencí, jsou pro mě milá zkušenost. Akce jsou v malém komorním měřítku, kdy se můžeme více individuálně studentům věnovat a navázat s nejlepšími z nich spolupráci.

Kristýna Šrámková

Specialista náboru v ČSOB

csob

Zapojení do Kariérních dnů:

V případě zájmu o organizaci Kariérního dne na Vaší škole nebo zapojení do KD, kontaktujte nás prosím na jindrich.josifek@czech-us.cz. Děkujeme.

Fotografie z Kariérních dnů

OA Heroldovy sady – duben 2018

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Gymnázium Děčín – leden 2019

Nebyly nalezeny žádné obrázky

OA Prosek – duben 2019

OA Heroldovy sady – duben 2019