O nás

Úspěch absolventů vysokých a středních škol na trhu práce je úzce spjat s jejich praktickými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi nabytými ještě za studií. Poslání Institutu pro rozvoj kompetencí spočívá v působení na uvažování, myšlení a ambice aktuálních studentů či absolventů těchto škol. Za cíl si klademe zvýšení jejich motivovace k získání širších znalostí a osvojení si nových praktických dovedností uplatnitelných na trhu práce. Za tímto účelem pořádáme semináře, přednášky, vydáváme studentský magazín, seznamuje je se zkušenostmi úspěšných mladých lidí a pořádáme prakticky zaměřené vzdělávací kurzy a workshopy.

logo_horni

logo

Best_In_Deutsch_logo

nrlogo

arsklogo

arlogo

147482196002663.yQBoJz03l3LN4v9Vnbqf_height640

czechusprednasky

Close